Startside   Om oss   Fagområder   Linker  Kontakt

Fagområder


Arbeidsrett

Jeg bistår både arbeidstager og arbeidsgiver tilknyttet ansettelsesforhold.

Arverett og testamenter

Gir råd i forbindelse med privat og offentlig skifte, arvetvister.

Avtalerett / kontraktsrett

Opprettelse av kontrakter privat og i næringsforhold. Bistand i forbindelse med avtalekonflikter så som kjøp, leie, leveranser, entrepriser osv.

Barnerett

Jeg har solid erfaring med hensyn til spørsmål etter barneloven. Dette kan være samværsrett, fast bosted, farskap m.m

Barnevern

Jeg har lang erfaring i barnevernsaker og prosederer slike saker jevnlig både for fylkesnemd og domstoler.

Eiendomsrett

Tvister i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom (avhendingsloven), naborettslige spørsmål, sameie, tomtefeste, servitutter, husleieavtaler m.v

Familierett

Problemstilling i forbindelse med ekteskap, ugift samliv, tvister i forbindelse med oppløsning av ekteskap og samboerforhold.

Forretningsjuridisk rådgivning

Jeg bistår med rådgivning for små og mellomstore bedrifter i forbindelse med selskapsetablering, kontraktsforhandling, generasjonsskifte, arbeidsrettslige spørsmål, aksjonæravtaler m.v

Forsikringsrett/bankrett

Jeg yter bistand ved forsikrings oppgjør når det dreier seg om fast eiendom, brannskader, innbrudd, bilskader, personskadeerstatning, pasientskadeerstatning

Entrepriserett/oppføring av ny bolig.

Jeg bistår i forbindelse ed tvister av alle slag vedrørende oppføring av bolig forretningsbygg m.v

Husleierett

Oprrettelse av husleieavtaler, oppsigelser, utkastelse m. m

Prosedyre

Bistand i forbindelse med å bringe inn og gjennomføre saker for domstolene.

Strafferett

Bistand, etterforskning, forsvareroppdrag for tingrett og lagmannsrett.